Τι είναι τα φωτοβολταϊκά;

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στη διάθεση του ανθρώπου από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στη γη.

Τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής δεν επέτρεπαν την ευρεία εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη μετατροπή της σε άλλες μορφές ενέργειας. Την τελευταία δεκαετία με την πρόοδο της τεχνολογίας έχουμε καταφέρει να γίνει προσιτός ο τρόπος αυτός παραγωγής ενέργειας μέσω των φωτοβολταϊκών.

Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την ποσότητα ενέργειας που μας δίνει ο ήλιος αρκεί να αναφέρουμε ότι η ηλιακή ενέργεια που μέσα σε ένα χρόνο πέφτει σε 1 τμ γης αντιστοιχεί με την ενέργεια που παράγει ένα βαρέλι πετρέλαιο. Τα φωτοβολταϊκά σήμερα μας δίνουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευόμαστε αυτή την αστείρευτη πηγή ενέργειας.

separator